Instagram

En inte så mycket #gladtjej på ID-kortet från första året på gymnasiet.