Instagram

En snöstormigdag i februari 2010 sa @tditlu och jag någorlunda unisont Ja till att leva med varandra som äkta makar.