20110709-011140.jpg

Felstavningen bildar utav en händelse namnet på den butik som vi köpt fiskpinnarna i.