Dill ”Einck’s strain”
Australiensisk förgätmigej ”Myosotis Australis”
Förgätmigej ”Rosylva”
Pumpa ”Jack of all trades”
Hässlebrodd ”Milium Effusum Aureum”
Ettåriga vialer ”Lathyrus”