På ”jobbet”

Vad som gör mitt jobb lite bättre än genomsnittet. Jag passerar Yoda minst 4 gånger om dagen!