WDSD

Idag är det FN:s WDSD dag (World Down Syndrome Day) och den är till för att sprida kunskap om hur det är att leva med.