Vårt solsken

Det är denna solstrålen som ska åka x2000 till Stockholm imorgon till alla sina farbröder, fastrar, farmorar, farfarar och till kusinen Fred. Har vi.