What the fax

Jobbar du på mitt jobb? Nehe, men då kanske du kan se det roliga i dessa videorna utan att försöka jämföra personerna i den.