Är det på riktig?

Har denna konversationen verkligen ägt rum? 09:17 Daniel: Mackans snopp: http://www.saintunderwear.com/ 09:19 Chamomilla: NEEEJJEE!!!! 09:19 Chamomilla: varför ska jag se på den?! 09:19 Chamomilla:.