MMS

Daniel vet verkligen hur han ska få mej att tappa fokus. Nu längtar jag hem.