När snön kom till byn

Det är lite grann som ”When it rains, it pours”.