TV-tittande

Julia tittar gärna på TV. Lite problematiskt för oss men why not liksom? Vi har därför anpassat vårt kanal-utbud. På kvällarna tittar vi på.