Så vad gjorde vi då?

Två turer till GG’s – en gång för att köpa foder, en gång för att lämna Pike till trimmet en tur till Nids 4.