Sanning

Jag har under hela graviditeten sagt till Daniel att det enklaste vore om Dunderklumpen är en pojke. Speciellt i ett avseende. För pojkar har.