FatCamp

Inspirerad av Maris tilltag på Olles övervikt köpte jag en likadan säck till Saga. Ska jag bantas borde Svullo det med. Och med tanke.