Did you know?

If you didn’t – Jag är den okrönte drottningen av värdelöst vetande, ngt jag är ganska stolt över för egen del. Men jag måste.