Drömma går ju

Så småningom är det dags att byta ut Julias vagn. Den har tjänat oss väl men nu är den tung, eller så är det.