Haha in ya face SU 😉

SU går emot nya rutiner

Vad som är så härligt är att de ff låter som om de inte är ”emot” sen avnavling bara det att ”Vi anser inte att det finns övertygande studier som visar nackdelar med tidig avnavling” men ändå är det så att om du vill ha senare avnavling på SU så måste det stå i journalen, i ditt förlossningsbrev och din partner måste i princip springa sin väg med peangerna när barnet väl kommit ut.

Samtidigt så har jag viss förståelse för SUs agerande, deras bank med navelsträngsblod blir ju hotad om fler som föder väljer att ge sitt eget barn det blod som ff pulserar i strängen.