Bästaste bebis, Härmed varslar jag, i egenskap av hyresvärd, Dig om vräkning.
Vräkningen kommer äga rum snarast, dock senast inom 2 veckor. Till grund för vräkningen föreligger totalt ointresse från Din sida att följa sedan tidigare överenskommen hyresperiod med slutdatum 100808 (se bilaga 1, UL rapport).

För att underlätta för alla berörda parter ber jag Dig att flytta ut självmant.

Med vänlig hälsning Hyresvärden, Mamma