Är väl egentligen två. Undrar vem som tänker äta vem?